loading
מערכת חורפית ראשונה לעונה

לאחר חודש יבש באופן יחסי, החל מהערב (שני) תתחיל מערכת גשם מסודרת בעלת אופי חורפי. רוחות חזקות, גשם וחשש להצפות. הערב (שני) יחל לרדת גשם באזור החוף (בעיקר הצפוני) כאשר במהלך הלילה הגשם ייכנס לפנים הארץ וידרים במהלך שעות הלילה והבוקר עד אזור צפון הנגב.   חשש מהצפות בערי החוף עקב עוצמת הגשמים הצפויה שם. […]

אפשרות זו אינה פעילה