loading
מה קורה לגוף שלנו בזמן קור?

כשתחזית מזג האוויר מראה כי צפויה ירידה בטמפרטורות, ולעתים אף טמפרטורות מקפיאות (מתחת לאפס מעלות). על פי כל המודלים והמפות הסינופטיות שאנו מנתחים אנו רואים בבירור שהמשך חודש פברואר יימשך כקר יותר מאשר תחילו של החודש (רק לפני שבוע פקד אותנו שרב חריג לעונה). בדקנו מה למעשה קורה בגופנו בזמן קור. התוצאות מפתיעות.   הגוף […]

אפשרות זו אינה פעילה