loading
שיטות מסוכנות לשליטה בטבע

מזג האוויר הנוכחי, יותר ממחיש לנו, כי המצב אותו הכרנו בו האדם מסוגל לחזות את מזג האויר, השתנה. גם המודלים, המשוכללים ביותר, אינם חסינים בפני כישלון בפענוח מצב האקלים. השליטה והידע הופכים עם השנים למושגים חמקמקים. מושג “אפקט הפרפר”, אותו הגה המטאורולוג אדוארד לורנץ בשנת 1963, גורס כי כחלק מ “תאוריית הכאוס”, די במשק כנפיו […]

אפשרות זו אינה פעילה