loading
עקבות דינוזאור התגלו בבריטניה

הסערה בבריטניה, שלוותה ברוחות עזות , גרמה ללא מעט נזקים אך עם זאת גם לגילויים מעניינים.  הרוחות עזות הביאו לחשיפת עקבות דינוזאור, לאורך חוף סאסקס הסמוך לעיירה הסטינגס.  צוות החוקרים שבדק את העקבות שנמצאו הגדיר את הממצאים כ”אוצר חבוי”, אשר יסייע בהבנה עמוקה יותר באשר לחיי הדינוזאורים באזור והאופן בו יצרו תקשורת אחד עם השני. […]

אפשרות זו אינה פעילה