loading
האם אזור הצפון עומד בפני שנה שחונה נוספת?

עונת הסתיו ממשיכה לתעתע בנו כבכל שנה. עם זאת, לא פעם אנו זוכים לגשמי ברכה שמרטיבים מעט את האדמה. בסיומם של חודשי הסתיו, אנו מוכנים לדבר לו חיכינו כלכך…החורף! מחכים ומחכים..אך החורף לא מגיע, בעיקר לאזור הצפוני של מדינת ישראל. מיעוט בשקעים “קפריסאים” לפני כ- 3 שנים החלה מגמה מתמשכת של אפיקים ה”מסרבים” להיטיב עם הצפון. […]

אפשרות זו אינה פעילה