loading
עקבות דינוזאור התגלו בבריטניה

הסערה בבריטניה, שלוותה ברוחות עזות , גרמה ללא מעט נזקים אך עם זאת גם לגילויים מעניינים. 

הרוחות עזות הביאו לחשיפת עקבות דינוזאור, לאורך חוף סאסקס הסמוך לעיירה הסטינגס.  צוות החוקרים שבדק את העקבות שנמצאו הגדיר את הממצאים כ"אוצר חבוי", אשר יסייע בהבנה עמוקה יותר באשר לחיי הדינוזאורים באזור והאופן בו יצרו תקשורת אחד עם השני.

ראש הצוות ,אנתוני שליטו, הוסיף ואמר כי "בדרך כלל גילויי חלקים קטנים, לא מאפשרים הבנה גדולה כלכך ושונים בתכלית ממאובן שלם שאותו מאוד נדיר למצוא".

עקבות של דינוזאור

"סאסקס" הוא חוף היודע לא מעט סערות כדולות בעבר, בנוסף לכך הוא גם ידוע כאזור בו התקיימה למעט פעילות של דינוזאורים.

בתקופה של 4 חורפים התגלו למעלה מ -85 ממצאים ועקבות של דינוזאורים על החוף.

חוף סאסקס, סמוך לעיירה הסטינגס

החוקרים מאוד מרוצים מן הממצאים ומקווה כי יוכלו לקבל רקע אודות האיזור והתנהלותם של הדינזאורים באזור.

אפשרות זו אינה פעילה