loading
סוף להתחממות הגלובלית?

האיחוד האירופי אשרר לבסוף את הסכם האקלים. הסכם האקלים תוכנן לפני כשנה ע"י האיחוד האירופי, ישראל ושאר מדינות העולם (בין היתר מדינות העולם השלישי).  בדצמבר 2015, התקיים דיון עולמי בעקבות ההתחממות הגלובלית ההולכת וגוברת, בעיקר בשל מזהמים תעשייתיים. מטרת ההסכם היא מניעת התחממות נוספת, והגבלתה לכדי טמפרטורה מקסימלית של כ-2 מעלות בלבד.

צמצום גזי הפליטה, ומניעת ההתחממות
צמצום גזי הפליטה, ומניעת ההתחממות

בעקבות מסגרת התכנית החדשה, עליה חתמו למעלה מ-180 מדינות (ביניהן ישראל), יידרשו חלופות ירוקות למזהמים התעשייתיים, בראשם המפעלים. בנוסף לכך, ההסכם הנוכחי מחייב שינוי ברמת החשיבה הלאומית.  החשש העיקרי כעת הוא כי ההסכם יהווה פגיעה כלכלית אפשרית, בקרב המדינות אשר חתמו על ההסכם.  אך עם כל זאת, ניתן להסיק שתעשיות חדשות ירוקות ימצאו את דרכן בהשתלבות ההסכם החדש, ויפתחו מקומות עבודה חדשים עבור רבים.

פגיעה כלכלית? או אופק חדש?
פגיעה כלכלית? או אופק חדש?

בחודש נובמבר, תתקיים פגישה נוספת בין האו"ם והמדינות החתומות על ההסכם, על מנת לגבש תכנית מעשית שתמצא פתרון לנושא מימון הפרויקט.

הסכם מסוג זה הוא חשוב, השאלה היא האם אכן הוא ייצא לפועל.  דבר אחד בטוח, הצלחתו תלויה בנו.

אפשרות זו אינה פעילה