loading
מערכת חורפית ראשונה לעונה

לאחר חודש יבש באופן יחסי, החל מהערב (שני) תתחיל מערכת גשם מסודרת בעלת אופי חורפי. רוחות חזקות, גשם וחשש להצפות.

הערב (שני) יחל לרדת גשם באזור החוף (בעיקר הצפוני) כאשר במהלך הלילה הגשם ייכנס לפנים הארץ וידרים במהלך שעות הלילה והבוקר עד אזור צפון הנגב.

מערכת גשם מסודרת בעלת אופי חורפי. רוחות חזקות, גשם וחשש להצפות.

 

חשש מהצפות בערי החוף עקב עוצמת הגשמים הצפויה שם. בפסגת החרמון צפוי לרדת שלג באוויר.  המערכת תגיע לשיאה בבוקר יום שלישי וצפויה ללוות אותנו עד לשעות הערב, כאשר קיים חשש מהצפות בערי בחוף. גשם חזק ומטחי ברק, מלווים ברוחות חזקות, ברקים ורעמים.  ברביעי הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מן הרגיל לעונה ועדיין עשוי לרדת גשם קל מצפון הארץ עד לצפון הנגב.

 

 

אפשרות זו אינה פעילה