loading
האם אזור הצפון עומד בפני שנה שחונה נוספת?

עונת הסתיו ממשיכה לתעתע בנו כבכל שנה. עם זאת, לא פעם אנו זוכים לגשמי ברכה שמרטיבים מעט את האדמה.

בסיומם של חודשי הסתיו, אנו מוכנים לדבר לו חיכינו כלכך...החורף! מחכים ומחכים..אך החורף לא מגיע, בעיקר לאזור הצפוני של מדינת ישראל.

מיעוט בשקעים "קפריסאים"

לפני כ- 3 שנים החלה מגמה מתמשכת של אפיקים ה"מסרבים" להיטיב עם הצפון. שקעים קפריסאים רבים נהגו להיטיב עם אזור הצפון בשל מיקומם, בין חופי קפריסין לחופים בצפון סוריה.  בשנה שעברה (חורף 2015-2016), פקד את ארץ הקודש, שקע קפריסאי אחד בלבד. השנה הוכרזה כשנת בצורת בצפון, בעיקר בחלקו הצפון מזרחי (בין היתר רמת הגולן).

הסובלים העיקריים הם החקלאים המאבדים יבול רב, ונאלצים להשתמש בהשקיה על מנת לכסות על המחסור במשקעים, אך הם לא היחידים. בעלי חיים רבים בגליל נאלצים להסתגל למציאות החדשה בשטח, ולרבים מהם משימה זו היא כלל לא פשוטה. כמה מהם עומדים בפני סכנת הכחדה.

%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%9f
הגולן מיובש.

רשות המים, "מפלס הכינרת נמצא בשפל חסר תקדים"

דוח של רשות המים שהתפרסם השבוע, קבע כי מפלס הכנרת נמצא בשפל חסר תקדים, והוא הנמוך ביותר מזה 6 שנים. הכנרת נמצאת ברום של 213.56 - מטרים - 56 סנטימטרים מתחת לרום הקו האדום התחתון, הקובע שיא שלילי חדש לתקופה זו בשנה.

הכינרת, שיא שלילי לתקופה.
הכינרת, שיא שלילי לתקופה.

"איים" מתחילים לצוץ דרך ימת הכינרת, מחזה מוזר בלשון המעטה. השאיבה מן הכנרת צומצמה מאוד עד כדי הפסקתה המוחלט. מדינת ישראל, אינה מסתמכת עוד על האקוויפרים ומקורות המים האחרים בצפון, פשוט משום שאלה כבר כמעט ויבשו לחלוטין. מצבם של הנחלים בצפון גם הם בכי רע. רוב המעיינות והנחלים בצפון יבשו כליל.

ימת כינרת,איים המתחילם "לצוץ".
ימת כינרת,איים מתחילים "לצוץ".

יש תקווה?

רצינו מאוד להיות אנשי בשורה, אך לצערנו המודלים צופים חורף עם משקעים ממוצעים ומטה בכלל האזורים. נקווה להפתעות, משום מה איכשהו, יש עוד תקווה שהן יגיעו.

אפשרות זו אינה פעילה