loading
האם תהליך המדבור… ממתן התחממות?!

ירוק תמיד טוב. עצים וצמחיה הם חלק ממשאבי הטבע העוזרים לנו ולסביבה. כבר מתקופת התיכון תמיד הזכירו לנו את זה.

 

כולם זוכרים את המשווה הזו מלימודי הגאוגרפיה/ביולוגיה-  "יערות סופגים פחמן דו-חמצני  מהאטמוספרה ובכך הם מקררים ואף מאטים את התחממות כדור-הארץ". ממחקר שביצעו פרופ' דן יקיר וד"ר אייל רוטנברג, מהמחלקה למדעי הסביבה ולחקר האנרגיה שבפקולטה לכימיה במכון ויצמן למדע, נמצא כי המשוואה הזו לא בהכרח תמיד עוזרת לסביבה, נהפכו, יערות, קולטים חום באופן יחסי,ואוגרים אותו, דבר  הפוגע בתהליך הקירור.

בואו נעשה מעט סדר. בכל עצם קורה תהליך האלבדו (כמות קרינת השמש המוחזרת לאטמוספרה).  החליטו לערוך השוואה בין האלבדו של יער לבין האלבדו של השטח הפתוח ( בו נמצאת צמחיה ירוקה ונמוכה). לאחר ההשוואה מצאו כי צמרת היער היא בעלת אלבדו נמוך יותר מאשר האזורים הפתוחים שנבדקו.

יערות צחיחים (אינם צפופים),  בהם החלל פתוח יותר עקב המרווח היחסי בין העצים, האוויר החם בא במגע עם פני שטח רחבים יותר.

 

עקב כך, החום עובר ביעילות רבה יותר, וכגורם להתקררות צמרת האזור המיוער. תהליך זה גורם לירידה באחוזי קרינת האינפרא-אדומה הנפלטת אל החלל.

יערות, קולטים חום באופן יחסי, ופוגעים בתהליך הקירור.

אזורי היער הצחיח למעשה קולטים פחמן דו חמצני, תהליך אשר הופיע ביער הצחיח וביער העבות כאחד- תהליך אשר תורם לקירור. אך מנגד שיעור האלבדו הנמוך ביער הצחיח גורם "לאחסון" של יותר קרינת אינפרא אדומה.

מכאן עולה השאלה, מה קורה בתהליך מידבור, בו השטח הוא פתוח ובעל שיערי קרינה ואלבדו גבוהים יותר?  נמצא, כי אכן בטווח הקצר, ישנה השפעה על תהליך התקררות האקלים.  במילים אחרות, תהליך זה למעשה גורם להתמתנות התחממות האקלים באזור.

תהליך המידבור שהמתרחש באזורים שונים בעולם במשך השנים האחרונות, תרם להפחתה בהשפעת  "תופעת החממה" (הידועה בעקבות פחמן דו-חמצני ('גז חממה' הגורם לתהליך)),  בכ-20 אחוזים, בהשוואה לתחזיות שהתבססו רק על עליית שיעור הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה.

פרופ' יקיר מוסיף: "היערות הם בעלי חשיבות עצומה לייצוב האקלים – וגם, כמובן, להיבטים אקולוגיים רבים נוספים. עם זאת, כדי לחזות את שינויי האקלים, עלינו להביא בחשבון תופעות נוספות, כמו המאזן שבין קליטת הפחמן הדו-חמצני על ידי היערות, לבין שיעור אור השמש המוחזר מהם".

מתוך "הידען".

 

 

 

 

 

 

אפשרות זו אינה פעילה