loading
בריטניה: “נשתול יער חדש מ-50 מיליון עצים”

מגמת ההתחממות לא פוסחת גם על האי הבריטי, ובעקבות כך החליטו ממשלת בריטניה לא לעמוד עוד בחיבוק ידיים ולצאת לפעולה יזומה. כבר בתחילת שנת 2018 החליטה ממשלת בריטניה כי תיצור את "היער הצפוני". זהו יער חדש, בו ינטעו כ-50 מיליון עצים, בעלות כוללת של כחצי מיליארד ליש"ט.  היער שאורכו צפוי להיות כ 200 ק"מ סה"כ, צפוי להיות גדול במיוחד .

 

לא פעם ניתן לחשוב כי באי הבריטי הצבע הירוק ששולט הוא בעקבות עצי עד גדולים. מצב זה היה נכון עד לתקופת מלחמת העולם הראשונה. כיסוי היערות באירופה ככלל ובבריטניה בפרט, פחת עם השימוש ההולך וגובר בעצים לצורכי חקלאות ותעשייה.  מלבד שיקום הייעור למטרות תעשייה, היער יספק "ריאה ירוקה", וישמש כמונע זיהום ויעזור בנוסף במניעת הצפות הערים הסמוכות בעת גשמי זעף.

ביקורת ציבורית על שימוש בכספים על חשבון פרויקטים ציבוריים

 

ישנה ביקורת גדולה בקרב הציבור הבריטי בעקבות השימוש בכספי פרויקטים אחרים כגון תחבורה ציבורית למטרת הקמת "היער הצפוני". עפ"י התחזיות תחילת העבודות ונטיעת העצים יחלו כבר במרץ הקרוב .

 

האם אכן היער ישפיע על האקלים באזור? סביר להניח שיידרשו שנים רבות (עשרות רבות), על מנת לבחון סוגיה זו ואת מידת השפעתה על האקלים באזור.

 

 

 

 

 

 

 

אפשרות זו אינה פעילה