loading

ריח של שנה חדשה באוויר...שנה טובה!

מרכז טמפה, המרכז הראשי ללימודי מזג אוויר, לימודי סביבה, ולימודי קריאת מפות סינופטיות, בהובלתו המקצועית של ד"ר יצחק מרקסמר, גאה להתחדש ולהמשיך להעניק לכלל הסטודנטים את כל הנדרש כדי להעשיר את הידע, להתעניין, להחכים, להתרגש, ללמוד ובעיקר להנות. אנחנו גאים להשיק עבורכם את ספריית הסרטים החדשה המכילה מבחר סרטי איכות לצפייה חופשית 24/7 ללא כל תוספת תשלום! אנחנו גאים בכולכם על המסע והרצון לחקור, ללמוד. אל תוותרו על הרעב הזה, לעולם. כאן עבורכם, צוות טמפה.

תחזית מזג האוויר ותשקיף לימים הקרובים

רכז המקצוע של מרכז הלימוד ללימודי קריאת מפות סינופטיות - טמפה, ד"ר יצחק מרקסמר, מגיש לכם את תחזית מזג האוויר המלאה, המפורטת והמקיפה ביותר כולל מעבר על המפות הסינופטיות, והסברים מפורטים על התהליכים הסינופטיים הכלולים.

ראשון
שני
שלישי (יום הבחירות)
רביעי
מ"ח עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, תחול ירידה קלה בטמפ' כאשר משעות הצהריים תתגבר מסת העננות הבינונית והפעם בשילוב עננות נמוכה (כלומר ייראו תאי עננות נמוכה מתחת לשכבה עבה של עננות בינונית) ויחל לרדת גשם בצפון ובמרכז. בשעות אחה"צ ידרים הגשם עד אזור צפון הנגב וילווה ס"ר בודדות בהרי הצפון. הרים 22-23 מעלות וחוף שפלה 27-28. לילה 16-17 בהרים, 19-20 חוף שפלה. גשם מדי פעם מצפון הארץ עד צפון הנגב.
מ"ח בעננות במס' שכבות ולפרקים מעונן בצפון ובמרכז. גשם מקומי ירד מלווה ס"ר בודדות מצפון הארץ עד צפון הנגב. ירידה נוספת בטמפ' הרים 20-21 מעלות, חוף שפלה 26-27 לילה 14-15 בהרים, 19-20 חוף שפלה.
מ"ח עד מעונן מצפון הארץ עד צפון הנגב. גשם מקומי ואף לפרקים בעיקר בצפון ובמרכז מלווה ס"ר בודדות. ירידה נוספת בטמפ' ואלו תהיינה נמוכות מהרגיל. הרים 17-18, חוף שפלה 23-25 לילה הרים 12-13 (קר למדי) וחוף שפלה 16-17.
ללא שינוי ניכר. היחלשות מה של הגשם משעות הצהריים, טמפ' תישארנה נמוכות מהרגיל לעונב לכיוון סופ"ש התייצבות מז"א וחזרה לערכים רגילים לעונה.

מ”ח עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, תחול ירידה קלה בטמפ’ כאשר משעות הצהריים תתגבר מסת העננות הבינונית והפעם בשילוב עננות נמוכה (כלומר ייראו תאי עננות נמוכה מתחת לשכבה עבה של עננות בינונית) ויחל לרדת גשם בצפון ובמרכז. בשעות אחה”צ ידרים הגשם עד אזור צפון הנגב וילווה ס”ר בודדות בהרי הצפון.
הרים 22-23 מעלות וחוף שפלה 27-28.
לילה 16-17 בהרים, 19-20 חוף שפלה.
גשם מדי פעם מצפון הארץ עד צפון הנגב.

מ”ח בעננות במס’ שכבות ולפרקים מעונן בצפון ובמרכז. גשם מקומי ירד מלווה ס”ר בודדות מצפון הארץ עד צפון הנגב. ירידה נוספת בטמפ’
הרים 20-21 מעלות, חוף שפלה 26-27
לילה 14-15 בהרים, 19-20 חוף שפלה.

מ”ח עד מעונן מצפון הארץ עד צפון הנגב. גשם מקומי ואף לפרקים בעיקר בצפון ובמרכז מלווה ס”ר בודדות. ירידה נוספת בטמפ’ ואלו תהיינה נמוכות מהרגיל.
הרים 17-18, חוף שפלה 23-25
לילה הרים 12-13 (קר למדי) וחוף שפלה 16-17.

ללא שינוי ניכר. היחלשות מה של הגשם משעות הצהריים, טמפ’ תישארנה נמוכות מהרגיל לעונב
לכיוון סופ”ש התייצבות מז”א וחזרה לערכים רגילים לעונה.

סרט השבוע

נבחרי השבוע

2 תכני איכות שבועיים מומלצים

תוכן לימודי

תוכן לימודי, איכותי בשלל נושאי סביבה, טבע, ומדע

עלילתי לשעות הפנאי

המלצת השבוע, סרטי עלילה ודוקו

אפשרות זו אינה פעילה