מה ניתן ללמוד מן המפה הסינופטית על כיוון הרוח בחצי–הכדור הצפוני?  


0

מה ניתן ללמוד מן המפה הסינופטית על כיוון הרוח בחצי–הכדור הצפוני?

א. סביב שקע, הרוח נושבת נגד כיוון השעון ומתבדרת.

ב. סביב שקע, הרוח נושבת נגד כיוון השעון ומתכנסת.

ג. הרוח נושבת עם כיוון האיזוברים.

ד. הרוח נושבת עם כיוון השעון סביב אוכף, ונגד כיוון השעון סביב רמה.

 
  
עובד

בבקשה התחברו או הרשמו